CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vasmono muốn bảo vệ thông tin của khách hàng đã mua hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như thông tin các nhân của khách hàng

  • Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất để Vasmono có thể giao hàng 
  • Khi khách hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại Vasmono.vn khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản cũng như cung cấp thông tin để giao hàng một cách thuận lợi nhất .
  • Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và Vasmono , đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Vasmono
  • Vasmono có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng
  • Vasmono có nhiệm vụ phải đảm bảo thông tin của khách hàng không được rò rỉ ra bên ngoài

Liên hệ, giải đáp, thắc mắc

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Vasmono qua Email : fascominfo@gmail.com hoặc hotline : 0938598018